Новости

17th ASIAN CHAMPIONSHIPS CADET-JUNIOR-U21 /NAHA-JAPAN/ 10-13 MAY 2018

17th ASIAN CHAMPIONSHIPS CADET-JUNIOR-U21

OKINAWA-JAPAN

7-14 MAY 2018

FULL INFO

Нажмите здесь

RESULTS:

1-place

K’ULAZHAN OLZHAS

cadet-male-70kg

BATYRG’ALI ABILMANSUR

junior-male-68kg

ZHANGBYRBAY MOLDIR

U21-female-50kg

SHYMYRBEKOV DAULET

U21-male-60kg

BUDKINA ALEXANDRA

U21-female-68kg

2-place

K’OSHK’ARBAYEVA LIYA

cadet-female-kata

BOLAT MEIIRBEK

junior-male-55kg

MARAT AZAMAT

junior-male-61kg

BEXULTAN MUSSA

U21-male-67kg

UKMATOV DIMASH

U-21-male+84kg

3-place

SALAVAT BEKARYS

cadet-male-57kg

JULAMANOVA KAMILYA

cadet-female+54kg

RUDAKOVA VALERIYA

cadet-female-54kg

KANAY ASSEL

junior-female+59kg

MURATOV ALMAT

junior-male+76kg

AKHMETOVA YEVGENIYA

U21-female-kata

YELDASHOV NURNIYAZ

U21-male-75kg